Privacybeleid

Wouterse & Blatter, gevestigd aan Egge 13 5507 MB Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen staan wij je graag te woord via contact@wouterseblatter.nl of +31 (0)6 50 74 75 10.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wouterse & Blatter verwerkt onderstaande persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Het kan ook dat je (sommige van) deze gegevens aan ons versterkt als je het contactformulier invult.

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • (Zakelijk) Bankrekeningnummer

2. Doel en grondslag van de verwerking

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandelen van betalingen
  • Bellen of e-mailen met betrekking tot onze dienstverlening
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wouterse & Blatter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wouterse & Blatter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens (zie punt 1) worden bewaart zo lang je klant bij ons bent en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij hebben de persoonsgegevens namelijk nodig om in de tussentijd contact met je op te nemen ten behoeve van onze dienstverlening en om de administratie bij te houden.

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen techniek serieus. Daar hoort ook moderne beveiliging van persoongegevens bij. Persoongegevens worden in een afgesloten, beveiligde, omgeving beheerd. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@wouterseblatter.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wouterse & Blatter verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is ook mogelijk om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wouterse & Blatter. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@wouterseblatter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Cookies

Wouterse & Blatter gebruikt verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lees meer over welke cookies wij gebruiken en waarom op www.wouterseblatter.nl/cookies.

Scroll naar boven
Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies.
Lees meer